Ogłoszenia - biuletyn informacyjny OZEC Sp. z o.o.


19.07.2024r.

Wykonanie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV na linie kablowe niskiego napięcia (komunalnej i oświetlenia ulicznego) w ulicy Matejki w Otwocku

Link do postępowania4.07.2024r.

Dostawa materiałów ul. Matejki w Otwocku

Link do postępowania28.06.2024r.

Informacja o cenach ciepła obowiązujących od dnia 1.07.2024 r.

Informacja15.03.2024r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego


Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego9.02.2024r.

Informacja o zmianie taryfy

Taryfa


Informacja5.02.2024r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV na linie kablowe niskiego napięcia (komunalnej i oświetlenia ulicznego) w ulicy Filipowicza od ul. Andriollego (rondo Herberta) do ul. Poniatowskiego w Otwocku - etap I"

Zapytanie ofertowe


6.02.2024 r.

Informacja:

Zmienia się termin składania ofert na dzień 9 lutego 2024r. ( piątek) do godz. 10.00

9.02.2024 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Wykonanie przebudowy linii napowietrznej nN o.4kV na linie kablowe niskiego napięcia ( komunalnej i oświetlenia ulicznego ) w ul. Filipowicza od ul. Andriollego (rondo Herberta) do ul. Poniatowskiego w Otwocku - etap I" w terminie do dnia 09.02.2024r. dp godz. 10.00 wpłynęły trzy oferty. Po analizie ofert ( jedna oferta została odrzucona) Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Good Phase Łukasz Kalinowski, 05-300Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawskie Przedmieście 38/67.


24.01.2024r.

Nazwa postępowania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie "Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B i C w Otwocku ul. Sikorskiego"

Link18.1.2024r.

Informacja
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o informuje, że na dzień publikacji nie ma planów publikacji postępowań stosownie do Ustawy Pzp.


28.11.2023r.

Nazwa postępowania: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku"

Link11.10.2023r.

Nazwa postępowania: Dostawa opraw oświetleniowych oraz naświetlaczy

Link9.10.2023r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 "

Zapytanie ofertowe


17.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu : "Wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 ", w terminie do dnia 17.10.2023 r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Po analizie ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę firmy LIMON STYL Sp. z o.o. 00-819 Warszawa, ul. Złota 61/100.


5.10.2023r.

Zapytanie ofertowe: "Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Żebrowskiego i w ul. Bajkowej w Otwocku"

Zapytanie ofertowe


13.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Żebrowskiego i w ul. Bajkowej w Otwocku", w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


25.09.2023r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie ułożenia rur osłonowych oraz przecisków pod wjazdami i ulicami wraz z kablami oświetleniowymi i fundamentami pod słupy w ulicy Andriollego w Otwocku na odcinku od ul. Sosnowej do ulicy Andriollego "

Zapytanie ofertowe


3.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Wykonanie ułożenia rur osłonowych oraz przecisków pod wjazdami i ulicami wraz z kablami oświetleniowymi i fundamentami pod słupy w ulicy Andriollego w Otwocku na odcinku od ul. Sosnowej do ulicy Andriollego" w terminie do dnia 03.10.2023 r wpłynęła jedna oferta.
Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


25.09.2023r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kraszewskiego róg Wczasowej (droga powiatowa), ul. Wczasowej kierunek "Z-hotel" oraz ul. Kraszewskiego róg Chrobrego (droga powiatowa) i ul. Chrobrego kierunek osiedle w Otwocku"

Zapytanie ofertowe


3.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Wykonanie doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kraszewskiego róg Wczasowej (droga powiatowa), ul. Wczasowej kierunek "Z-hotel" oraz ul. Kraszewskiego róg Chrobrego (droga powiatowa) i ul. Chrobrego kierunek osiedle w Otwocku" w terminie do dnia 03.10.2023 r wpłynęła jedna oferta.
Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


14.09.2023r.

Zapytanie ofertowe: "DOSTAWA opraw LED oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 "

Zapytanie ofertowe


20.09.2023 r.

Pytania i odpowiedzi:


Pytania i odpowiedzi


22.09.2023 r.Protokół z otwarcia ofert


28.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:


Protokół z rozstrzygnięcia postępowania


5.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W związku z wniesieniem zawiadomienia/odwołania do rozstrzygnięcia postępowania przez jednego z Oferentów, po przeanalizowaniu sprawy Zarząd OZEC Sp. z o.o. postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty.


14.09.2023r.

Zapytanie ofertowe: "Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Grunwaldzkiej w Otwocku"

Zapytanie ofertowe


25.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Grunwaldzkiej w Otwocku" w terminie do dnia 22.09.2023 r wpłynęły dwie oferty. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


4.09.2023r.

Zapytanie ofertowe:"Wykonanie nadzoru nad prowadzeniem robót polegających na modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5"

Zapytanie ofertowe


12.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Wykonanie nadzoru nad prowadzeniem robót polegających na modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5" w terminie wpłynęłyy 2-oferty. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. zdecydował się wybrać najkorzystniejszą ofertę firmy PRONAD Krzysztof Mańko, 05-400 Otwock, ul. Piłsudskiego 25/7.


31.08.2023r.

Zapytanie ofertowe:"Dostawa 10 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego high-bay LED"

Zapytanie ofertowe


8.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Dostawa 10 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego high-bay LED" w terminie wpłynęło 5-ofert. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. zdecydował się wybrać najkorzystniejszą ofertę firmy ELCOM Sp. z o.o. 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29.


28.07.2023r.

Zapytanie ofertowe:"Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW"

Zapytanie ofertowe


4.08.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW " w terminie do dnia 04.08.2023r do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Zarząd OZEC Sp. z o.o. po analizie ofert wybrał korzystniejszą ofertę firmy Loos Centrum Sp. z o.o., ul. Marii Kazimiery 35, 01-641 Warszawa.


14.07.2023r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 "

Zaproszenie do złożenia oferty


21.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 " w terminie do dnia 21.07.2023 r wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


10.07.2023r.

Zmiana taryfy dla ciepła od 1.08.2023 r.

Informacja


Taryfa7.07.2023r.

Zapytanie ofertowe:"Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW"

Zapytanie ofertowe


14.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: "Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW " w terminie do dnia 14.07.2023r do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Zarząd OZEC Sp. z o.o. po analizie ofert wybrał korzystniejszą ofertę firmy STI NAPĘDY Paweł Stelmach, 05-430 Celestynów, ul. Poniatowskiego 37

28.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Zarząd OZEC Sp. z o.o. unieważnił postępowanie. Wybrany Oferent, firma STI NAPĘDY Paweł Stelmach, 05-430 Celestynów, ul. Poniatowskiego 37, nie przystąpił do podpisania umowy na realizację zadania.


3.07.2023r.

"Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej w ul. Armii Krajowej w Otwocku"

Zapytanie ofertowe


10.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: " Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej w ul.Armii Krajowej w Otwocku " do dnia 10.07.2023r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


29.06.2023r.

Zapytanie ofertowe:"Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW"

Zapytanie ofertowe


5.07.2023 r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie:
W nawiązaniu do toczącego się postępowania proszę o informację czy w ramach modernizacji automatyki w cenie uwzględniać jedynie koszt dostawy i montażu nowej szafy kotłowej czy również kompletu czujników i zabezpieczeń montowanych na kotle?
Odpowiedź:
Cena winna obejmować tylko koszt szafy kotłowej wraz z montażem ( bez czujników i osprzętu).

6.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W zapytaniu ofertowym: " Modernizacja automatyki kotła wodnego wysoko parametrowego 8MW" z uwagi, iż dwie oferty przekraczały założony budżet przewidziany na zadanie ( jedna oferta była z rażąco niską ceną) Zarząd OZEC sp. z o.o. zdecydował o unieważnieniu postępowania.


22.06.2023r.

Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w rejonie ul. Andriollego/Hożej w Otwocku

Zaproszenie do złożenia oferty


Rysunek przebudowy oświetlenia


3.07.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: " Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul.Andriollego/Hożej w Otwocku " do dnia 29.06.2023r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Sp.jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-400 Otwock, ul.Zielna 2C."


16.05.2023r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kraszewskiego róg Wczasowej (droga powiatowa), ul. Wczasowej kierunek "Z-hotel" oraz ul. Kraszewskiego róg Chrobrego (droga powiatowa) i ul. Chrobrego kierunek osiedle w Otwocku

Zaproszenie do złożenia oferty


23.05.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: Wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kraszewskiego róg Wczasowej (droga powiatowa), ul. Wczasowej kierunek "Z-hotel" oraz ul. Kraszewskiego róg Chrobrego (droga powiatowa) i ul. Chrobrego kierunek osiedle w Otwocku " do dnia 23.05.2023r. do godz. 10.00 wpłynęły cztery oferty - w tym jedna oferta niekompletna. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy PELDOM Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.


12.05.2023r.

Informacja dot. budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Otwocku, w systemie TBS.
Informacja


10.05.2023r.

Zmiana taryfy dla ciepła od 1.06.2023 r.

Informacja o cenach

Cennik


5.04.2023r.

Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka

Link22.03.2023r.

Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV oraz złącza kablowego ZK (agregat-sieć)

Zaproszenie do złożenia oferty


31.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: " Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn oraz złącza kablowego AK (agregat -sieć )" w terminie do dnia 30.03.2023r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta nie spełniała wymogów zapytania i została odrzucona. Zarząd OZEC Sp. z o.o., wybrał ofertę firmy MEWAT s.c. Paweł Kalinowski, Przemysław Paziewski, 08-410 Garwolin, ul. Przemysłowa 45, Wola Rębkowska.


14.03.2023r.

Wykonanie robót polegających na dobudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Link13.03.2023r.

Korekta informacji o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła. Z uwagi na zmianą metodologii liczenia ceny maksymalnej dokonano korekty stawek opłat w kotłowniach lokalnych OZEC Sp. z o.o.

Informacja o stosowanych cenach


2.03.2023r.

Informacja o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła

Informacja o stosowanych cenach1.02.2023r.

Dostaw materiałów ul.Powst.Warszawy- Andriollego. Zamówienie: OZEC.271.01.2023

Link


7.02.2023 r.

Zmiana ogłoszenia


Link12.12.2022r.

Nowa taryfa na ciepło oraz cennik

Taryfa na ciepło

Cennik2.12.2022r.

Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka

Zaproszenie do złożenia oferty


13.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu: " Dostawa opraw LED dla modernizacji oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwock" w terminie do dnia 07.12.2022r. do godz. 10.00 wpłynęło 8 ofert. Jedna oferta nie spełniała wymogów zapytania i została odrzucona. Zarząd OZEC Sp. z o.o. po przeanalizowaniu wszystkich ofert, uwzględniając kryteria oceny określone w zapytaniu, wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy ELCOM Sp. z o.o., 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29c.


1.12.2022r.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Traugutta w Otwocku

Zaproszenie do złożenia oferty


15.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Traugutta w Otwocku" do dnia 08.12.2022r. do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


1.12.2022r.

Dostawa materiałów - ul.Powstańców W-wy -Andriollego. Nr postępowania: OZEC.271.06.2022

Link25.11.2022r.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Narutowicza kierunek nr 294 w Otwocku

Zapytanie


12.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dobudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Narutowicza kierunek nr 294 w Otwocku" do dnia 02.12.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


15.11.2022r.

Wykonanie dobudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Wyzwolenia w Otwocku

Zapytanie


25.11.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dobudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Wyzwolenia w Otwocku" do dnia 23.11.2022r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


4.11.2022r.

Budowa zasilania dla "LODOWISKA" w Otwocku przy ul. Andriollego teren Placu Niepodległości

Zapytanie


MAPA - ZASILANIE LODOWISKA


10.11.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu "Budowa zasilenia dla Lodowiska w Otwocku przy ul. Andriollego, teren Placu Niepodległości" do dnia 09.11.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


31.10.2022r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego. Numer postępowania: OZEC.271.05.2022
Link do ogłoszenia

1.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie: W postępowaniu "Modernizacja oświetlenia ulicznego. Nr postępowania OZEC.271.05.2022" do dnia 14.11.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


23.08.2022r.

"Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN na terenie miasta Otwocka"

Zapytanie


2.09.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu "Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN na terenie miasta Otwocka"" do dnia 30.08.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy El-Sad Spółka Jawna. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2.


9.08.2022r.

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych szeregowych w Otwocku przy ulicy Generalskiej, na działce ew. 28-46/1 wraz z fragmentem drogi dojazdowej - przedłużenia ulicy Generalskiej"

Zaproszeni do złożenia oferty


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Mapka


31.08.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych szeregowych w Otwocku przy ul. Generalskiej.... ". do dnia 24.08.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę f-my Konopińscy So.z o.o., 04-967 Warszawa, ul. Ciepielowska 10.


27.07.2022r.

"Budowa brakującego oświetlenia ulicznego na os.Jabłonna nr 265 - uzupełnienie słupów, opraw i linii oswietlenia."

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty25.07.2022r.

"Dostawa przewodów izolowanych"

Zaproszenie do złożenia oferty


Ogłoszenie o zamówieniu25.07.2022r.

PLATFORMA eZAMAWIAJĄCY

PLATFORMA  eZAMAWIAJĄCY Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o18.07.2022r.

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych szeregowych w Otwocku przy ulicy Generalskiej, na działce ew. 28-46/1 wraz z fragmentem drogi dojazdowej - przedłużenia ulicy Generalskiej"

Zaproszeni do złożenia oferty


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Mapka


5.08.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Otwocku przy ul. Generalskiej, na dz. ewid. 28-46/1 wraz z fragmentem drogi dojazdowej - przedłużenia ul. Generalskiej do dnia 03.08.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Oferta nie spełniała warunków postępowania. Zarząd OZEC Sp. z o.o. unieważnił przedmiotowe postępowanie.


15.05.2022r.

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. Biuro OZEC Sp. z o.o. będzie nieczynne.


5.05.2022r.

Przebudowa dróg polegająca na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych w ul. Andriollego i w ul. Armii Krajowej Otwocku - trzy Części. Numer referencyjny: ZP.271.3.2022.OZEC
Link do ogłoszenia


29.03.2022r.

"Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku"

Zaproszeni do złożenia oferty


Karczewska - mapa


31.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


11.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku" do dnia 08.04.2022r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Po analizie ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę f-my El-Sad Sp. J. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


29.03.2022r.

"Budowa agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88% wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku"

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie o zamówieniu


Opis przedmiotu zamówienia


Umowa o roboty budowlane


Warunki przyłączenia


31.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


1.04.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


6.04.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedziOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.


12.04.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedziSchemat ciepłowniOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.


13.04.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


15.04.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Informacja o środkach na sfinansowanie zamówienia.Informacja z otwarcia ofert

6.06.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Informacja o wyborze oferty15.03.2022r.

Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul. Andriollego róg Hożej w Otwocku

Zapytanie


Wzór umowy


I Etap przebudowy - mapa


29.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dokumentacji przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul. Andriollego-Hożej w Otwocku" do dnia 25.03.2022r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Po analizie oferty Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę f-my El-Sad Sp. J. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


25.02.2022r.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Borowej w Otwocku

Zaproszenie do złożenia oferty


Projekt umowy


Rysunek - zakres prac


09.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Borowej w Otwocku" do dnia 7.03.2022r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Po analizie złożonych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał korzystniejszą ofertę f-my El-Sad Sp. J. Wiesław i Arkadiusz Sadowski , Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


24.02.2022r.

"Budowa agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88% wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku"

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie o zamówieniu


Opis przedmiotu zamówienia


Umowa o roboty budowlane


Warunki przyłączenia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


4.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


7.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


9.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi

10.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Pytania i odpowiedzi


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Informacja o przeznaczonych środkach


Informacja z otwarcia ofert

21.03.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Unieważnienie postępowania


21.01.2022r.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej w Otwocku.

Zapytanie ofertowe


Rysunek


23.01.2022 r.

Informacja


Informacja z postepowania

08.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postepowaniu " Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul.Szlacheckiej w Otwocku" Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul.Zielna 2C.


4.01.2022r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego na działce ewid. 30-22/115


Zapytanie ofertowe TBS Sikorskiego


Szkic do zapytania


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


17.01.2022 r.

Protokół z otwarcia ofert


Protokół


18.01.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postepowaniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego na działce ewid. 30-22/115 " do dnia 17.01.2022r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Po analizie złożonych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Konopińscy Sp. z o.o. 04-967 Warszawa , ul. Ciepielowska 10.


4.01.2022r.

Zapraszam do złożenia ofert na materiały wg załączonych zestawień ( szt. 3 ). Proszę o przygotowanie ofert poprzez odrębne wypełnienie załączonych tabel. Oferty proszę przesłać w terminie do 20 stycznia 2022r. ( czwartek) do godz. 10.00 Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. Oferty proszę traktować jako wstępne.

Wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji zgodności na elementy drogowe.

Wykaz materiałów do wyceny Andriollego OZEC


Wykaz materiałów do wyceny Andriollego OSM


Wykaz materiałów przejście Armii Krajowej OSM10.11.2021r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: "Wykonanie dwóch węzłów kompaktowych"


Specyfikacja warunków zamówienia na realizację zadania


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 7


Załącznik nr 8


Castorama_Retail wycena


23.11.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postepowaniu " Wykonanie dwóch węzłów kompaktowych" do dnia 19.11.2021r. do godz. 13.00 wpłynęło 5 ofert. Po analizie złożonych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy ELEKTROTERMEX p. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 5.


20.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Nowej w Otwocku"


Zaproszenie do złożenia oferty


Mapa


Projekt umowy


28.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu "Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Nowej w Otwocku" do dnia 27.10.2021r.do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy: EL-SAD S.j. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane , 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


23.09.2021r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: "Opracowanie raportu nt. możliwości zapewnienia mieszkańcom Otwocka niższych cen paliw poprzez budowę miejskiej stacji benzynowej"


Specyfikacja warunków zamówienia na realizację zadania


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 7


11.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Opracowanie raportu nt. możliwości zapewnienia mieszkańcom Otwocka niższych cen paliw poprzez budowę miejskiej stacji benzynowej " do dnia 8 października 2021r. do godz. 13.00 wpłynęły dwie oferty. Po analizie przedłożonych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy Information Market S.A. ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław.


17.09.2021r.

Zapytanie ofertowe: Budowa zasilania dla "LODOWISKA" w Otwocku przy ul. Andriollego teren Placu Niepodległości"

Zapytanie ofertowe


Plan zasilania16.09.2021r

Decyzja. Taryfa dla ciepła 2021 r.


Taryfa dla ciepła.pdf25.08.2021r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: "Opracowanie raportu nt. możliwości zapewnienia mieszkańcom Otwocka niższych cen paliw poprzez budowę miejskiej stacji benzynowej"


Specyfikacja warunków zamówienia na realizację zadania


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 7


7.09.2021 r.


Zapytanie oferenta


Uaktualniony Załącznik nr 7


Aktualny SWZ


22.09.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Opracowanie raportu nt. możliwości zapewnienia mieszkańcom Otwocka niższych cen paliw poprzez budowę miejskiej stacji benzynowej" do dnia 16 września 2021r. do godz. 13.00 wpłynęły trzy oferty. Po analizie przedłożonych ofert Zarząd OZEC Sp. z o.o. z uwagi na braki formalne złożonych ofert, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania."


6.08.2021r.

Zapytanie ofertowe: "Budowa oświetlenia boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku"


Zaproszenie do złożenia oferty


Umowa - roboty budowlane


24.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu "Budowa oświetlenia boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku" do dnia 11.08.2021r.do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy: EL-SAD S.j. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane , 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


4.08.2021r

Zapytanie ofertowe
Budowa kotłowni kontenerowej wraz z niezbędną instalacją dla kotła, armaturą przyłączeniową i sterowaniem o łącznej mocy 1,5 MW zlokalizowanej przy ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock"Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf


Załączniki do SWZ:

Załączniki nr 1


Załączniki nr 2


Załączniki nr 3


Załączniki nr 4


Załączniki nr 5


Załączniki nr 6


Załączniki nr 7


Załączniki nr 8Pytania i odpowiedzi z dn. 11.08.2021:

Pytania


OdpowiedziPytania i odpowiedzi z dn. 18.08.2021:

Pytania i odpowiedzi


Sprawozdanie z badania wody

26.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania: " Budowa kotłowni kontenerowej wraz z niezbędną instalacją dla kotła, armaturą przyłączeniową i sterowaniem o łącznej mocy 1,5MW zlokalizowanej przy ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock " do dnia 23.08.2021r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie kompletne oferty. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: PANINSTAL AB Andrzej Birnbaum, 05-850 Ożarów Maz., ul. Krzywa 1A.


28.07.2021r.

Budowa oświetlenia w ul. Witkacego w Otwocku


Zapytanie na prace budowlane OZEC, ul. Witkacego.


Mapa - Otwock, ul. Witkacego.


Umowa


11.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Witkacego w Otwocku " do dnia 03.08.2021r. do godz. 10.00 wpłynęła 1- oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy: El-Sad Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402, ul. Zielna 2C .


28.07.2021r.

Budowa oświetlenia w ul. Laskowa w Otwocku


Zapytanie na prace budowlane OZEC, ul. Laskowa.


Rysunek oświetlenia.


Umowa


11.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

W postępowaniu " Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Laskowej w Otwocku " do dnia 03.08.2021r. do godz. 10.00 wpłynęła 1- oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy: El-Sad Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402, ul. Zielna 2C .


28.07.2021r.

Roboty budowlane. Docieplenie ścian zewnętrznych siedziby Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Andriollego 64 (budynek przemysłowy, biurowy, gospodarczy)


Ogłśoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokuemnty.


Przedmiar.


Przedmiar w ath.


11.08.2021 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zmiana terminu składania ofert.


12.08.2021 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zmiana terminu składania ofert.


20.08.2021 r.


Informacja o środkach.


20.08.2021 r.


Informacja z otwarcia ofert.


1.09.2021 r.


Informacja z wyborze oferty.20.05.2021r.

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę istniejącej linii napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV na linie kablowe w Otwocku"


Treść zapytania.


27.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV na linie kablowe w Otwocku" w terminie do dnia 26.05.2021r. do godz. 12.00 wpłynęła jedna kompletna oferta. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy: EL-SAD Spółka Jawna Wiesław i Arkadiusz Sadowski Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C.


20.05.2021r

Zapytanie ofertowe na - " Wykonanie wymiany kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego w Otwocku"


Treść zapytania.


27.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu "Wykonanie wymiany kablowej instalacji oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego w Otwocku" w terminie do dnia 25.05.2021r. do godz. 12.00 wpłynęły trzy kompletne oferty. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: EL-SAD Wiesław i Arkadiusz Sadowski Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2C


13.05.2021r

Zapytanie ofertowe na - opracowanie wraz z uzgodnieniami map do celów projektowych w Otwocku.


Treść zapytania.


Rozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu na - "Opracowanie wraz z uzgodnieniami map do celów projektowych w Otwocku " w terminie do dnia 18.05.2021r. do godz. 12.00 wpłynęły trzy oferty. Jedna z ofert nie spełniała warunków postępowania. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: BPG Bartłomiej Wiśniewski , 04-906 Warszawa, ul. Margerytki 6.


5.05.2021r

Zmiana taryfy dla ciepła


Akt zmiany Taryfy dla ciepła.10.03.2021r

Zapytanie ofertowe na prace projektowo-budowlane ul. Andriollego / ul. Poniatowskiego w Otwocku "


Zaproszenie do złożenia oferty.


Rozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu wybrano ofertę firmy EL-SAD Sp. j. Wiesław i Arkadiusz Sadowski, Usługi Elektroenergetyczne i Ogólnobudowlane, Otwock 05-402, ul. Zielna 2c.


22.12.2020r

Praca w dniu 24.12.2020 r.

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Biuro OZEC Sp. z o.o. będzie nieczynne.


09.10.2020r

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie wniosku na pozyskanie środków pomocowych na inwestycję energetyczną dla OZEC Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe.03.09.2020r

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji pn: " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock."


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock"


Umowa - Projekty SOWA


Pytania i odpowiedzi.pdf - pismo z dnia 10 września 2020 r.


Informacja z dn. 17 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania
W postępowaniu na - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji pn:" Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock" w terminie do dnia 14.09.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta wpłynęła po terminie i nie była rozpatrywana. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: UNI-ESCO Jarosław Rejlich, 05-870 Błonie, ul. 3 Maja 5/111.


26.08.2020r

Przetarg nieograniczony:
ZP.271.4.2020.OZEC- Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76.

Termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00Plik PDF- Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.4.2020.OZEC.pdf

Plik PDF- SIWZ- ZP.271.4.2020.OZEC.pdf


Plik WORD- Załączniki nr 1,2,3,4,6 do SIWZ- w wersji edytowalnej

Plik PDF- Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt SP 6
Plik PDF- Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt SP 12Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2020 r. ZP.271.4.2020.OZEC


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2020.OZEC - pismo z dnia 17 września 2020 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.4.2020.OZEC - pismo z dnia 2 października 2020 r.


12.08.2020r

Przetarg nieograniczony:
ZP.271.3.2020.OZEC Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego.

Termin składania ofert do dnia: 27 sierpnia 2020 r. do godziny 13:00Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf


Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 23D_pdf.zip


Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9_formularze edytowalne.zip
Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z 21 sierpnia 2020 r.pdf


Informacja z otwarcia ofert_ pismo z 28 sierpnia 2020 r.pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pismo z 9 września 2020 r.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pismo z 21 września 2020 r.pdf


5.08.2020r

Decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4210.10.2020.EN z 17.07.2020 została zatwierdzona Taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania od 20.08.2020 r.


Taryfa dla ciepła.pdf28.07.2020r

Dostawa opraw LED dla wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Andriollego 76


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z 2 września 2020 r.pdf


Informacja z otwarcia ofertr - pismo z 12 sierpnia 2020 r.pdf


Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - pismo z 5 sierpnia 2020 r.pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pismo z dnia 5 sierpnia 2020 r.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.pdf


Projekt wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego w SP nr 2 w Otwocku.pdf


Projekt wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego w SP nr 6 w Otwocku.pdf


Projekt wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego w SP nr 12 w Otwocku.pdf17.07.2020r

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych..."


Zaproszenie do składania ofert na: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Otwocku przy ul. J. Poniatowskiego".pdf


Załączniki do zaproszenia.zip


Rozstrzygnięcie postępowania

W postępowaniu na " Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Otwocku przy ul. J. Poniatowskiego" w terminie do dnia 28.07.2020r do godz. 10.00 wpłynęły 4-y kompletne oferty. Zarząd OZEC Sp. z o.o. wybrał najtańszą ofertę firmy: Pracownia Projektowa Józef Sarosiek, 08-103 Siedlce, Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10


06.07.2020r

Przetarg nieograniczony:
ZP.271.1.2020.OZEC Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego.

Termin składania ofert do dnia: 24 lipca 2020 r. do godziny 13:00Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo z 6 sierpnia 2020 r.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pismo z 3 sierpnia 2020 r.pdf

Informacja z otwarica ofert w dniu 24 lipca 2020 r.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z 22 lipca 2020 r.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z 17 lipca 2020 r.pdf

Załącznik do SIWZ Nr 14: Projekt wykonawczy - Projekt dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w Otwocku; Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - TOM 4/10 - uzupełniony o rysunek E15.pdf

Zmiana treści SIWZ - pismo z 14 lipca 2020 r.pdf

Ujednolicona SIWZ.pdf

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ - pismo z 13 lipca 2020 r.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10072020.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9072020.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf


Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ - pismo z 8 lipca 2020 r.
Załącznik do SIWZ Nr 14: Projekt wykonawczy - Projekt dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w Otwocku; Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - TOM 4/10 - uzupełniony

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - TOM 4/10.pdf


WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z 9 lipca 2020 r.pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z 10 lipca 2020 r.pdf


Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 23D_pdf.zip


Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9_formularze edytowalne.zip26.06.2020r

Zapytanie na prace projektowe - OZEC - Powstańców Warszawy -Andriollego


Zapytanie do złożenia oferty cenowej.pdf22.06.2020r

Ogłaszenie - Nabór TBS


Ogłoszenie - nabór TBS.pdf
08.06.2020r

Informacja o pracy w dn. 12.06.2020 r.

Informujemy, że Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) będzie nieczynny.


29.05.2020r

Pytania i odpowiedzi do przetargu na fotowoltaikę z dn. 26.05.2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.
Zamawiający przytacza treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
W związku z niespójnościami pojawiającymi się w SIWZ na wykonanie zadania" Wykonanie instalacji fototwoltaicznej na budynku ciepłowni", zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie co powinna zwierać Oferta.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, co oferta powinna zawierać w pkt. 12 i 16 ppkt. 16). W związku z zaistniałą sytuacją, zamawiający akceptuje złożenie oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu w płatnościach w US i ZUS, mimo zawarcia w pkt. 12 SIWZ zapisów zaświadczeń z US i ZUS.

Pytanie:
MODUŁY
Czy Prąd Zwarciowy ISC 10,28 V jest akceptowalny jako parametr lepszy niż podany w specyfikacji?
Czy Napięcie obwodu zwarciowego Voc 41,43 V jest akceptowalne - lepsze niż zakres podane w specyfikacji?
Czy moc po stronie DC systemu może wynosić 25,41 kWp czy tylko 25,42 kWp lub więcej?
Co oznacza określenie "Efektywność przy natężeniu promieniowania 200 W/m2) - >=96 %? Proszę o opisanie współczynniki efektywności, może chodziło o moc nominalną po pierwszym roku, lub warunki NOCT moc przy 800 W/m2?

Odpowiedź:
Ad.1 - Tak jest akceptowalny.
Ad. 2 - Tak jest akceptowalny.
Ad. 3 - Moc DC nie może wynosić mniej niż 25,42 kWp.
Ad. 4 - Moc nominalna modułu fotowoltaicznego nie niższa niż 96% w pierwszym roku.


Pytania
W przypadku instalacji 25 kW czy zastosowanie falownika o mocy 40 kW jest porwane czy jest to błąd? Czy dopuszcza się zastosowanie dwóch falowników o sumie żądanej mocy?

Odpowiedź:
Ad. 1 i 2 - Wymagane jest zastosowanie dwóch falowników o łącznej mocy nie niższej niż 25,42 kW a maksymalnie do 40 kW.

Krzysztof Balcerzak
Prezes Zarządu OZEC Sp. z o.o.


27.05.2020r

Informacja o rozstrzygniętym postępowania ofertowego z dn. 14.05.2020 r.

Zarząd OZEC Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego w następujących placówkach oświatowych w Otwocku: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 12 " wybrana została najtańsza oferta firmy EL-SAD Wiesław Sadowski, 05-400 Otwock, ul. Zielna 2C


26.05.2020r

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdfZałączniki do SIWZ14.05.2020r

Projekt elektryczny SP 2, Sp 6 i SP 12 - termomodernizacja


Zaproszenie do złożenia oferty.pdfZałącznik do przetargu na wykonanie dokumentacji projekto - kosztorysowej.pdfAudyt oświetlenia SP12.pdfAudyt oświetlenia SP2.pdfAudyt oświetlenia SP6.pdfTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Otwock.pdf14.05.2020r

Informacja o rozstrzygniętym postępowania ofertowego z dn. 16.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania -" Modernizacja ciepłowni OZEC Sp. z o.o zgodnie z opracowaną koncepcją - wykonanie dokumentacji projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych " - wybrana została oferta Miastoprojekt Dariusz Tkaczyk, 26-600 Radom ul. M.C. Skłodowskiej 18


16.04.2020r

Zapytanie ofertowe z koncepcją


Zapytanie ofertowe OZEC.pdfKocepcja modernizacji.pdf
30.03.2020r

Informacja o nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko Specjalisty ds. kadr i sekretariatu w Otwockim Zakładzie Energetyki Cieplnej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na wolne stanowisko specjalista ds. kadr i sekretariatu nie wybrano kandydata.
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiło się 5 kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych..


16.03.2020r

Szanowni Państwo,
z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy, że od 16 marca 2020 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. będzie usuwał tylko awarie ( tj. zalania, sytuacje zagrażające życiu). Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ozec.eu lub tel. 22 779 25 57. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na naszej stronie www.ozec.eu Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.
Z poważaniem,
OZEC Sp. z o.o.
 


10.02.2020r

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. Kadr i Obsługi sekretariatu


Ogłoszenie wyniku naboru kadry i sekretariat.pdf
13.08.2019r

Ogłaszenie wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. Kadr i Obsługi sekretariatu.


Ogłoszenie wyniku naboru kadry i sekretariat.pdf
26.07.2019r

Ogłaszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. Kadr i Obsługi sekretariatu.


Ogłoszenie kadry i sekretariat.pdf
11.07.2019r

W dniu 18 czerwca br. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę z Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową na konserwację instalacji centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 lipca br.  ZGŁOSZENIA AWARII CIEPŁOWNICZYCH NUMER TELEFONU 22 779-25-57, TEL. KOM. 693 642 177
 

28.06.2019r

Szanowni Państwo.

Nawiązując do zapytania ofertowego ogłoszonego przez Zarząd Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Otwock 05-400, ul.  Andriollego 64, na „ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego ( dz. nr. ewid. 4/3 i 4/4 odr.147) informuję, że w terminie do dnia 19 czerwca 2019r zostały złożone dwie oferty:

- oferta nr 1 – p. Stanisław Konopiński, 04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka 1/3 m.59

- oferta nr 2 – PCA Paweł Chilimoniuk ARCHITEKT SP. Z O.O. , 04-906 Warszawa, ul. Margerytki 23

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył p. Stanisław Konopiński i została ona przyjęta przez

Zarząd spółki do realizacji.

Zarząd OZEC Sp. z o.o.

26.06.2019r

W dniu 18 czerwca br. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę z Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową na konserwację instalacji centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 lipca br.

Zgłoszenia awarii ciepłowniczych
Numer telefonu 22 779-25-57, tel. kom. 693 642 177 lub sekretariat@ozec.eu
I w zakładce zgłoszenie awarii:

Zgłoszenia awarii ciepłowniczych
Numer telefonu 22 779-25-57, tel. kom. 693 642 177 lub sekretariat@ozec.eu

05.06.2019r

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej budynku TBS.


warunki1

warunki2

warunki3

warunki4

warunki5

warunki6


OZEC- TBS zał. nr 1 X.docx
OZEC- TBS zał nr 2 X.docx
OZEC-TBS zał nr 3 X.docx
OZEC-TBS zał nr 4 X.docx
OZEC-TBS zał nr 5 X.docx
OZEC-TBS zał nr 6 X.docx
Zapytanie ofertowe X.doc

Pytania i odpowiedzi.docx


Załącznik do analiza OZEC


Załącznik do dec. OZEC


OZEC zal_nr.2a_X

 

04.06.2019r

XIV Taryfa.


XIV_taryfa.pdf

18.01.2019r

Zmiana XIII taryfy na ciepło.


XIII_taryfa.pdf
21.01.2019r

Zapytanie ofertowe na wykonanie map.pdf


Zapytanie_ofertowe_na_wykonanie_map.pdf

Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.