Historia Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
wczoraj i dziś

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła do 156 budynków. Jest jednoosobową spółką skarbu Gminy.


Otwocki zakład energetyki cieplnej powstał na przełomie lat 60. Zakład początkowo wytwarzał ciepło w technologii opartej na spalaniu węgla. Niestety kotłownia węglowa była jednym z większych trucicieli środowiska naturalnego w okolicy a jej eksploatacja była zbyt uciążliwa dla obywateli. W związku z tym podjęto decyzję o modernizacji oraz zmianie technologii produkcji ciepła na wytwarzaną ze spalania gazu ziemnego. Była to dobra decyzja i w znaczącym stopniu poprawiła jakość życia mieszkańców Otwocka.

W 1971 roku zakład został przekształcony w jedną z nowocześniejszych kotłowni w owym czasie na Mazowszu. Wybudowanie ciepłowni gazowej doprowadziło do uruchomienia procesu związanego z rozwojem miasta poprzez budowę nowych osiedli w najbliższym rejonie.

W roku 1992 powstał zakład budżetowy na podstawie ustawy o komunalizacji mienia który na przełomie 2001 roku został przekształcony w budżetową spółkę gminy.

Zapotrzebowanie na energię cieplną w 2011 r. wynosiło ok. 14 MW. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka przyjmuje się, że z systemu ciepłowniczego zaopatrywane będzie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi, w tym obiekty służby zdrowia oraz budownictwo indywidualne, położone w zasięgu sieci cieplnej.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i innych obiektów na terenie Otwocka. Zakład sprawuje zarząd nad urządzeniami ciepłowniczymi i przeprowadza prace konserwacyjno - remontowe. Istniejąca sieć cieplna o długości 10,0 km jest ciągle modernizowana. W 2005 roku został wymieniony kocioł na energooszczędny o niskiej emisji dwutlenku węgla. W 2010 roku przeprowadziliśmy kolejny etap modernizacji - wymianę ponad 30 letniego komina na nowoczesny ze stali nierdzewnej spełniający polskie i europejskie normy.

Dzięki skutecznemu wdrożeniu planu modernizacji naszego zakładu na dzień dzisiejszy dysponujemy jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych kotłowni na Mazowszu.

Nasze projekty - nowoczesne technologie w naszym zakładzie
projekty zrealizowane i planowane

 

Modernizacja kotłowni - wymiana kotła 2005

Jesteśmy kotłownią gazową emitującą 1/3 dwutlenku węgla co kotłownia na paliwo stałe. W 2005 roku wymieniony został kocioł na energooszczędny o niskiej emisji ...

czytaj więcej..

Modernizacja systemu odprowadzania spalin 2010

W 2010 przebudowano komin. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami ...

czytaj więcej..

 

Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.