Nasze projekty - nowoczesne technologie w naszym zakładzie
projekty zrealizowane i planowane

 

Dzięki skutecznemu wdrożeniu planu modernizacji naszego zakładu na dzień dzisiejszy dążymy do całkowitej przebudowy naszej kotłowni na jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych kotłowni na Mazowszu.

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin oraz koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, ciągłym podnoszeniem standardów wytwarzania energii cieplnej jak i edukacji naszych klientów w temacie termomodernizacji budynków. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzimy jej modernizację.

Jesteśmy kotłownią gazową emitującą 1/3 dwutlenku węgla co kotłownia na paliwo stałe. Od 2001 roku skutecznie wdrażamy plan modernizacji naszej kotłowni tak by spełniała polskie i europejskie normy. W 2005 roku zmodernizowaliśmy kotłownię >> zobacz galerię << wymieniając kocioł grzewczy na najnowocześniejszy energooszczędny o niskiej emisji spalin i dużej sprawności (powyżej 90%).

Krokiem kolejnym była budowa od podstaw systemu odprowadzania spalin >> zobacz galerię <<. Modernizację przeprowadzono etapami w 2010roku. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Ciekawostką jest to że został uznany przez środowisko architektoniczne jako najładniejszy w całym powiecie Otwockim.

Również w roku 2010 przeprowadzono modernizację węzłów ciepłowniczych. Wymieniono stare nie spełniające już unijnych wymagań węzły na nowoczesne, ekonomiczne i wydajne węzły spełniające europejskie i polskie normy energetyczne.

W 2011 na przełomie maja i czerwca został wymieniony bufor ciepła >> zobacz galerię <<. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologi zmniejszyliśmy straty ciepła. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.     

W 2013 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został wymieniony kocioł gazowy PWPG-6 na nowy 4MW >> zobacz galerię <<. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zwiększyliśmy wydajność jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla - dbamy o środowisko. Już teraz można powiedzieć że montaż tego nowego wysokowydajnego kotła umożliwi nam wyjście z systemu opłat za emisję CO2.


Dodatkowo zamontowaliśmy też nową wysokowydajną ekologiczną stację uzdatniania wody. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.

Jednocześnie toczą się rozmowy z Zarządem Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej która jest zainteresowana dostawą ciepłej wody 12 miesięcy w roku. Zwiększy to bezpieczeństwo naszych mieszkańców eliminując ryzyko zatrucia czadem z nieszczelnych instalacji i piecyków gazowych.

Nasza kotłownia jest najstarszą kotłownią gazową na Mazowszu. Wprowadzane systematycznie zmiany doprowadziły do tego że aktualnie Otwock posiada jedną z nowocześniejszych kotłowni gazowych w całym województwie. Nadal będziemy kontynuować rozpoczęty już plan modernizacji kotłowni na kogeneracyjną >> zobacz galerię << (jednocześnie produkującą energię elektryczną i cieplną). Będzie to źródło o wysokiej sprawności i niskiej emisji spalin oraz spełni wymagania 21 wieku co do wymagań środowiskowych i ekologicznych. Staramy się o finansowanie projektu nowoczesnej kogeneracyjnej kotłowni ze środków unii europejskiej - z międzynarodowego funduszu ochrony środowiska.

 

Modernizacja kotłowni - wymiana kotła 2005
projekty zrealizowane

W 2005 roku zmodernizowaliśmy kotłownię wymieniając kocioł grzewczy na najnowocześniejszy energooszczędny kocioł gazowy o niskiej emisji spalin i dużej sprawności (powyżej 90%). 

 

Modernizacja kotłowni - powyżej nowy kocioł dostawa.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej przenoszenie kotła.
Modernizacja kotłowni - powyżej przenoszenie kotła cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej przenoszenie kotła cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej konsultacje inżynierskie.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej nadzór investora.
Modernizacja kotłowni - powyżej etap I instalacji zakończony.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej podłączenie systemów spalinowych.
Modernizacja kotłowni - powyżej etap II prace podłączeniowe.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej etap II prace podłączeniowe.
Modernizacja kotłowni - powyżej etap III testy i uruchomienie.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej pompy i automatyka sterująca.
Modernizacja kotłowni - powyżej nowy kocioł podczas pracy.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej automatyka sterująca pracą kotła.
Modernizacja kotłowni - powyżej nowy kocioł widok z boku.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej nowy kocioł - komora spalania.
Modernizacja kotłowni - powyżej automatyka sterująca.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej projekt zrealizowany .

 

 

Modernizacja systemu odprowadzania spalin 2010
projekty zrealizowane

Budowa od podstaw systemu odprowadzania spalin. Modernizację przeprowadzono etapami w 2010roku. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Ciekawostką jest to że został uznany przez środowisko architektoniczne jako najładniejszy w całym powiecie Otwockim.

 

Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej komin przed demontażem
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej prace przygotowawcze
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej demontaż komina
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej demontaż komina
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej demontaż komina
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej demontaż komina
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej podstawa przed demontażem
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej zbrojenie podstawy
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej wylanie podstawy żel-betonowej
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej przyłącze kotła
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej stawianie nowego komina
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej stawianie nowego komina
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej prace montażowe
 
Modernizacja systemu odprowadzania spalin - powyżej projekt zrealizowany

 

 

 

Modernizacja kotłowni - wymiana buforu ciepła 2011
projekty zrealizowane

W 2011 na przełomie maja i czerwca został wymieniony bufor ciepła. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologi zmniejszyliśmy straty ciepła.
Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.

 

Modernizacja kotłowni - bufor ciepła demontaż.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż.
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
 
Modernizacja kotłowni - powyżej bufor ciepła demontaż cd..
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej instalacja nowego zbiornika.

 

 

 

Modernizacja źródeł ciepła - wymiana kotła gazowego 2013 i stacji uzdatniania wody
projekty zrealizowane

W 2013 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został wymieniony kocioł gazowy PWPG-6 na nowy 4MW. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zwiększyliśmy wydajność jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla - dbamy o środowisko. Już teraz można powiedzieć że montaż tego nowego wysokowydajnego kotła umożliwi nam wyjście z systemu opłat za emisję CO2.


Dodatkowo zamontowaliśmy też nową wysokowydajną ekologiczną stację uzdatniania wody. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.

Jednocześnie toczą się rozmowy z Zarządem Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej która jest zainteresowana dostawą ciepłej wody 12 miesięcy w roku. Zwiększy to bezpieczeństwo naszych mieszkańców eliminując ryzyko zatrucia czadem z nieszczelnych instalacji i piecyków gazowych.

 

Modernizacja kotłowni - wymiana kotła demontaż.
 
Modernizacja kotłowni - powyżej wymiana kotła demontaż.
Modernizacja kotłowni - wymiana kotła demontaż.
 
Modernizacja kotłowni - wymiana kotła demontaż.
Modernizacja kotłowni - nowa stacja uzdatniania wody.
 
Modernizacja kotłowni - dostawa kotła i 1 faza montażu.
Modernizacja kotłowni - dostawa kotła i 2 faza montażu.
 
Modernizacja kotłowni - dostawa kotła i 2 faza montażu.
Modernizacja kotłowni - dostawa kotła i 2 faza montażu.
 
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
 
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
 
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
Modernizacja kotłowni - 3 faza montażu.
 
Modernizacja kotłowni - prace zakończone przy wymianie.

 

Kontynuacja planu rozwoju i budowy kotłowni kogeneracyjnej
projekty w realizacji

Od 2009 roku prowadzimy prace przygotowawcze do wdrożenia najnowszej technologii w energetyce cieplnej - kogeneracji.

Ciepło w elektrociepłowniach wytwarzane jest na zasadzie kogeneracji - równocześnie przy produkcji ciepła wytwarzana jest energia elektryczna. System kogeneracyjny jest opłacalny i przyjazny środowisku, ponieważ ogranicza zużycie paliwa. Emituje mniej spalin niż oddzielnie zbudowane: kotłownia i elektrownia. Powodem jest wykorzystanie ciepła, które w elektrowni (w której produkowana jest tylko energia elektryczna) jest tracone do otoczenia (ciepło skraplania pary wodnej).

Dzięki zastosowaniu tej technologii sprawność produkcji energii cieplnej przekraczała by 120% a dodatkowo dzięki zastosowaniu turbin i generatorów energetycznych produkowali byśmy tzw. zieloną energię odsprzedając ją sieci energetycznej. To rozwiązanie godne 21 wieku.

Wdrożenie planu modernizacji naszego zakładu doprowadzi do tego że dysponować będziemy jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych elektrociepłowni na Mazowszu.

 

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie ciepłowni dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 99 450,00 zł. 
Układ paneli 1.
 
Układ paneli 2.


Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.