Dystrybucja ciepła prowadzona przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
consulting i edukacja

 

Jak działa dystrybucja ciepła w naszym systemie ciepłowniczym?

System posiada swoje źródło , miejsce w którym wytwarzane jest ciepło. Wytwarzanie odbywa się w drodze procesu spalania gazu. Ze źródła ciepło przekazywane jest w postaci ciepłej wody do sieci ciepłowniczej z której trafia bezpośrednio do klientów.

Nasz zakład obejmuje swoim zasięgiem budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, budownictwo użyteczności publicznej w tym szpitale i szkoły, budownictwo mieszkaniowe indywidualne i powstające nowe inwestycje deweloperskie.

Kiedy zapadnie decyzja o przyłączeniu nowego bądź już istniejącego obiektu do naszej sieci, niezbędne jest wykonanie przyłącza oraz zamontowanie węzła cieplnego. Przyłącze jest to odcinek sieci doprowadzający ciepło od istniejącej sieci dystrybucyjnej do nowego węzła, którego zadaniem jest przekazywanie ciepła sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej danego obiektu. Obieg ciepła kończy się poprzez powrót wody schłodzonej która oddała już ciepło do ponownego ogrzania w zakładzie energetyki cieplnej.

Ostatnim z elementów systemu ciepłowniczego jest aparatura pomiarowo rozliczeniowa, popularny licznik ciepła na podstawie którego wyliczane jest bieżące zużycie energii cieplnej dla danego obiektu.

 
 

 

Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.