Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Otwocku
ul. Anriollego 64, 05-400 Otwock
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000012707,
REGON: 017319004,
NIP 532 17 79 107,
Kapitał Zakładowy: 6 304 634 zł.


Sruktura organizacyjna w Otwockim Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
informacje o firmie

 

 

 

 

Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.